Referentieprojecten

Aanbestedingen t.b.v. de Gemeente Tilburg

 1. Advertentieruimte                                                       
 2. Gemeentepagina’s                                                       
 3. Warme en Koude dranken apparaten                 
 4. Mobiele Telefonie                                                        
 5. Diverse aanbestedingen gerelateerd aan het beleidsterrein Milieu
  • Interim milieu en handhaving externe veiligheid
  • Interim milieu en handhaving externe veiligheid detachering
  • Interim milieu en handhaving advies Geluid
  • Interim milieu en handhaving  Saneringsprojecten
  • Interim milieu en handhaving inhuur Akoestici
  • Interim milieu en handhaving Zonebeheer geluid
  • Interim milieu en handhaving Beleidsadvies geluid
  • Interim milieu en handhaving monitoring Geluid
  • Interim milieu en handhaving klimaat advies
  • Interim milieu en handhaving klimaat communicatie
  • Interim milieu en handhaving klimaat productontwikkeling
  • Interim milieu en handhaving rekenen lucht
  • Interim milieu en handhaving meten lucht
  • Interim milieu en handhaving beleidsadvies lucht
  • Interim milieu en handhaving beleidsadvies lucht
  • Interim milieu en handhaving RO advies lucht
 6. Car en WA verzekeringen                                         
 7. Driehoeksreclame                                                        
 8. Sociaal Medische Advisering                                    
 9. Inburgeringstrajecten                                                 
 10. Hulp Bij Huishouden                                             
 11. Ingenieursdiensten                                               
 12. Dynamisch Verkeersmanagement                 
 13. Elektriciteit en gas                                                 
 14. Efro Subsidies (adviesdienst microfinanciering)
 15. Beveiligingsdiensten
 16. Hulp bij Huishouden
 17. Hulpmiddelen WMO
 18. Regiotaxie 2015
 19. Handboeken groen
 20. Diverse Dienstenconcessies
 21. Verbreding Bredase Weg
 22. Migratie CCTV
 23. Juridische dienstverlening
 24. Verzekering gemeentelijke eigendommen
 25. Verzekeringsmakelaar
 26. WA verzekeringen
 27. Gegevensdistributiesysteem
 28. Ingenieursdiensten Blauwe Ader
 29. Noma, pijler poort en pijler begeleiding
 30. Inkoop laag specialistische jeugdzorg
 31. Inkoop hoog specialistische jeugdzorg
 32. WMO Begeleiding
 33. Catering
 34. Uitzendkrachten 2016 – 2020
 35. Accountantscontrole
 36. Drukwerk
 37. Verhuizingen
 38. Gebouw 88 Spoorzone
 39. Kopieerpapier
 40. Landmeetkundige diensten
 41. Doelgroepenvervoer
  • Transport
  • Centrale
 42. Persoonlijke Dienstverlening aan Huis
 43. Handboeken Functioneel Groen
 44. Stimuleren Financiële Zelfredzaamheid MKB Bedrijven
 45. Advies en ontwerp Stedelijk Water
 46. Bodemonderzoek 2012
 47. Juridische dienstverlening 2012
 48. WMO Hulpmiddelen 2012
 49. Concessie voor een Werk “Herbouw Tilburion”
 50. 100 mensen uit de bijstand
 51. Sloop VGL Gebouw
 52. Screening 900 bijstandsgerechtigden
 53. Vervanging Stoelen Concertzaal Theaters Tilburg
 54. Inhuur Directeur Stichting MOED
 55. Bouwkundige Brandveiligheid
 56. Bodemkundige Onderzoeken 
 57. LocHal Gemeente Tilburg         
  • advies- en ingenieursdiensten voor de LocHal
  • Architect diensten              
  • Aannemer
 58. Jeugdhulpverlening dyslexie
 59. Jeugdhulpverlening Basis GGz
 60. Jeugdhulpverlening Specialistische GGz
 61. Jeugdhulpverlening JOH
 62. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte
 63. Beheer, onderhoud en reiniging Abri’s
 64. Levering en plaatsing Abri’s
 65. Hulpaanhuisplus
 66. Beschermd Wonen LVB PSY
 67. Team Complexe Casuïstiek
 68. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie Jeugd segment 3
 69. Accountantscontrole
 70.  Diverse diensten en werkenconcessies
 71. Mindlabs
  • Aannemer;
  • Installateur.
 72. Verzekeringen
  • Wagenpark Bat;
  • Brandverzekering gemeentelijke eigendommen;
  • CAR-verzekering;
  • Aansprakelijkheid.
 73. Multifunctionele producten (kopieermachines)
 74. Bedrijfsfitness
 75. Carrier preselect
 76. Warmte Koude opslag (T58 noord)
  • Diverse aanbestedingen gerelateerd aan inhuur van personeelsdiensten
  • Uitzendkrachten 2020 – 2024;           
 77. Inhuur vakspecialisten en interim-management;
 78. Onderhoud en beheer Cameratoezichtsysteem
 79. Bedrijfskleding
 80. Zonnepanelen
 81. Energie adviezen
 82. Quickscans tbv VVE.
 83. Witgoedregeling Armoedebestrijding
 84. Sociaal beheer  opvang Oekraïners
 85. Prijsvraag kunstwerk stadswinkel
 86. Beheer en onderhoud gemeentelijke websites
 87. Schadeverhaal beheer openbare ruimte
 88. Ontwerpend onderzoek “Herontwikkeling Mommerskwartier” (Textielmuseum)
 89. Postverzending buiten de regio

Gemeente Lansingerland  2019

 1. Juridische dienstverlening

Gemeente Dongen 2006-2012                 

 1. Mobiele Telefonie             
 2. Multifunctionele producten (kopieermachines)
 3. Ondergrondse containers

Regiopolitie Drenthe (namens andere politieregio’s)

Voor de herstructurering Nederlandse Politie: 2006-2011

 1. Schoonmaak en Glasbewassing
 2. Accountantsdiensten
 3. Multi functionele vuilnisauto
  Multifunctionele producten (kopieermachines)

Regiopolitie Noord – Oost Gelderland (namens andere politieregio’s)

 1. Wagenparkbeheer

Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2010

 1. Arbodienstverlening

Veiligheidsregio Zeeland 2011

 1. Arbodienstverlening                                                        
 2. Personeels- en salarissysteem

Stichting Onderwijs Midden Limburg 2012           

 1. Groepsvervoer en aanverwante dienstverlening

Onderwijsgroep Venlo en omstreken 2012

 1. Groepsvervoer en aanverwante dienstverlening

Heyday (voorheen AAFM ) 2009-2014

Ten behoeve van Enexis

 1. Beveiligingsdiensten

Ten behoeve van NS

 1. Beveiligingsdiensten NS poort gebouwen
 2. Techniek beveiligingsdiensten
 3. Abonnementen en tijdschriften

Gemeente Schouwen-Duiveland 2015

 1. Advisering Gemeentelijke afvalstromen

Gemeente Oss 2019

 1. Advisering Groenonderhoud

Horizoncollege Heerhugowaard 2012-heden

 1. Diverse aanbestedingsrechtelijke adviestrajecten

Probid BV. 2006-heden

 1. Diverse aanbestedingsrechtelijke adviestrajecten 

Nederlandse Veteranen Stichting 2019-heden

 1. Diverse aanbestedingsrechtelijke adviestrajecten

Gemeente Hilvarenbeek 2022

 1. Verzekeringsmakelaar

Gemeente Goirle 2022

 1. Kolkenreiniging
 2. Onderhoud riolering

Gemeente Goirle tbv samenwerkende HVB gemeenten en Waterschappen 2023

 1. Klimaatscoretool
Terug naar boven