Aanbestedingsadvies

Europees aanbesteden is een gereguleerde manier van inkopen door overheidsinstellingen en publiekrechterlijke organisaties. Van een aanbesteding is sprake als meer partijen de gelegenheid krijgen een offerte voor een opdracht uit te brengen.


Als een van deze diensten een opdracht uitschrijft die boven een bepaald bedrag, in de termen van het aanbesteden wordt gesproken over het zogenaamde drempelbedrag, uitkomt, dan moet men verplicht Europees aanbesteden. De tendens is echter dat ook beneden de aanbestedingsgrens rekening moet worden gehouden met de voorgeschreven regels rondom kenbaarheid, transparantie en concurrentie.


Het Europees aanbesteden verschilt in die zin van de reguliere inkoop dat de aanbestedende diensten rekening dienen te houden met wettelijke regelingen en doorlooptijden. 


De Aanbestedingszaak is bij uitstek uw gids op reis in het aanbestedingsland.

Terug naar boven