Waarom Europees aanbesteden?

Een goed doorlopen aanbestedingtraject levert voordelen op:

 • Het biedt ondernemers een eerlijke kans en volop mogelijkheden om nieuwe afnemers te vinden; 
 • Door een gezonde marktwerking en een efficiënt inkoopmanagement kunnen opdrachtgevers aanzienlijk besparen op hun inkoopkosten; 
 • Geschillen worden voorkomen door heldere informatie rond een aanbestedingsprocedure.
 • Een volledig en overzichtelijk aanbestedingsdossier.

Voor het aanbestedingtraject is doorlopen moeten een aantal stappen worden gezet. Naast het bepalen van de aard van de opdracht (werk, levering of dienst) zijn nog een aantal stappen te onderscheiden;

 • Bepalen totale geraamde waarde van de opdracht ; 
 • Bepalen aanbestedingsprocedure ; 
 • Aankondiging opdracht; 
 • Keuze selectie- en gunningscriteria ; 
 • Gunning opdracht.


De aanbestedingszaak helpt u graag bij het uitwerken van deze procestappen. De ondersteuning die kan worden geleverd gedurende een Europese aanbesteding kan zijn:

 • Het opstellen of het beoordelen van de voorbereidingsdocumenten van een aanbesteding, waaronder het plan van aanpak; 
 • Advisering omtrent de te volgen aanbestedingsprocedure; 
 • Het opstellen, beoordelen, het verzenden van de EG-publikatie van aankondiging en van gunning; 
 • Advisering omtrent de geschiktheidscriteria en gunningscriteria; 
 • Het opstellen of het beoordelen van de aanbestedingsstukken en de daarin neergelegde geschiktheidscriteria (uitsluitingsgronden, minimumeisen en selectiecriteria) en gunningscriteria;
 • Het opstellen en beoordelen van Nota”s van Inlichtingen; 
 • Het beoordelen van aanmeldingen en inschrijvingen;
 • Het opstellen of het beoordelen van selectiebrieven, afwijzingsbrieven en gunningsbrieven; 
 • Advisering omtrent het selectiebesluit en het gunningsbesluit; 
 • Het opstellen of het beoordelen van het proces-verbaal van gunning; 
 • Het verzenden van de EG-publikatie van gunning; 
 • Advisering omtrent de risico”s die zich kunnen voordoen tijdens een aanbestedingsprocedure; 
 • Advisering omtrent de uitleg en interpretatie van de nationale en -Europese regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het aanbestedingsrecht.

 
Graag informeren wij u over mogelijkheden van onze veelzijdige ondersteuning die kan variëren van de inzet van projectleiding, aanbestedingsexpertise of inkoopexpertise.

In de afgelopen jaren is het toezicht op het naleven van het uitvoeren van Europese aanbestedingen door de overheid verscherpt. Aanbestedende diensten worden regelmatig aangesproken op de consequenties van het niet naleven van deze regels.


In de praktijk blijkt dat Europees aanbesteden voor inkopers en managers die niet dagelijks werken met deze materie één grote zoektocht is: procedures en voorschriften maken het aanbesteden tot een schijnbaar gecompliceerde zaak.

 
De Aanbestedingszaak is gespecialiseerd in het ondersteunen van Europese aanbestedingen. Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van de Aanbestedingszaak wordt u bekwaam en deskundig begeleid in uw aanbestedingsproces. Naast ruime kennis en ervaring van het aanbestedingsrecht  is ook andere juridische deskundigheid aanwezig. Alle juridische kennis om een Europese aanbesteding te realiseren is aanwezig.


Het gebruik maken van de deskundigheid van de Aanbestedingszaak levert u grote voordelen op. Uw aanbestedingstraject zal objectief, transparant en niet-discriminerend worden uitgevoerd.


Kortom: een gedegen selectie en gunningsproces zal leiden tot een optimaal resultaat voor onze klant.


De wijze en mate van begeleiding en dienstverlening in een aanbestedingstraject wordt in overleg met onze klant bepaald. Deze ondersteuning kan variëren van het toetsen van aanbestedingsdocumenten aan de gestelde eisen tot het volledig uitvoeren van een aanbestedingstraject.  Op uw individuele behoefte wordt ingespeeld door het leveren van maatwerk.


Naast aanbestedingrechtelijke deskundigheid kunt u bij de aanbestedingszaak ook terecht voor andere dienstverlening.
In een vrijblijvend gesprek brengt de Aanbestedingszaak graag alle mogelijkheden voor u in kaart !

Terug naar boven