Aanbestedingszaak

In de afgelopen jaren is het toezicht op het naleven van het uitvoeren van Europese aanbestedingen door de overheid verscherpt. Aanbestedende diensten worden regelmatig aangesproken op de consequenties van het niet naleven van deze regels.

In de praktijk blijkt dat Europees aanbesteden voor inkopers en managers die niet dagelijks werken met deze materie één grote zoektocht is: procedures en voorschriften maken het aanbesteden tot een schijnbaar gecompliceerde zaak.

De Aanbestedingszaak is gespecialiseerd in het ondersteunen van Europese aanbestedingen. Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van de Aanbestedingszaak wordt u bekwaam en deskundig begeleid in uw aanbestedingsproces. Naast ruime kennis en ervaring van het aanbestedingsrecht  is ook andere juridische deskundigheid aanwezig. Alle juridische kennis om een Europese aanbesteding te realiseren is aanwezig.

Het gebruik maken van de deskundigheid van de Aanbestedingszaak levert u grote voordelen op. Uw aanbestedingstraject zal objectief, transparant en niet-discriminerend worden uitgevoerd.

Kortom: een gedegen selectie en gunningsproces zal leiden tot een optimaal resultaat voor onze klant.

De wijze en mate van begeleiding en dienstverlening in een aanbestedingstraject wordt in overleg met onze klant bepaald. Deze ondersteuning kan variëren van het toetsen van aanbestedingsdocumenten aan de gestelde eisen tot het volledig uitvoeren van een aanbestedingstraject.  Op uw individuele behoefte wordt ingespeeld door het leveren van maatwerk.

Naast aanbestedingsrechtelijke deskundigheid kunt u bij de aanbestedingszaak ook terecht voor andere dienstverlening.

In een vrijblijvend gesprek brengt de Aanbestedingszaak graag alle mogelijkheden voor u in kaart!