Opleiding en training

Bij de training “Europese Aanbestedingen” wordt u wegwijs gemaakt in de uitgangspunten van een aanbesteding. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: 

1. Uitgangspunten Europees Aanbesteden;
2. Regelgeving
3. Soorten aanbestedingsprocedures;
4. Selectie- en gunningcriteria;
5. Wegingsfactoren; 
6. Problemen uit de praktijk van een aanbestedende dienst.


In een vrijblijvend gesprek wordt u geïnformeerd omtrent de diverse mogelijkheden. 

Terug naar boven