Klachten Loket Europese Aanbesteding

In de nieuwe aanbestedingswet is voorgeschreven dat aanbestedende diensten een onafhankelijk klachtenloket dienen in te stellen waar leveranciers eventuele klachten kunnen indienen rond lopende en uitgevoerde aanbestedingen. Grotere organisaties kunnen hier meestal prima zelf in voorzien maar kleinere organisaties, stichtingen, kleinere gemeenten, gesubsidieerde instellingen en dergelijke, niet. Wij bieden deze organisaties de mogelijkheid om Duurzaamaanbesteed als klachtenloket in te zetten. Wij ontvangen, registreren, beoordelen en adviseren over de klacht en zorgen voor een juiste communicatie naar de leverancier. Verder zorgen wij dat de aanbestedende dienst leert van de binnengekomen klachten, zodat deze zich in de toekomst niet meer voor doen.

U kunt daarbij gebruik maken van de expertise van Duurzaamaanbesteed die zich uitstrekt over alle soorten aanbestedingen, procedures en jurisprudentie. Door onze inzet wordt de aanbestedende dienst wijzer, worden klachten correct afgehandeld en kunnen onkosten van een kort geding meestal worden voorkomen. Mail of bel ons even indien u interesse heeft. Zie ook www.klachtoveraanbesteden.nl .