Referentieprojecten

Vanuitde Aanbestedingszaak is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van Europese Aanbestedingen.

Voorbeelden van aanbestedingen die succesvol zijn ondersteund: 
 

Overzicht aanbestedingen (2006 – heden)

1)       Regiotaxi 2015

2)       Advertentieruimte

3)       Gemeentepagina’s

4)       Warme en Koude dranken apparaten

5)       Mobiele Telefonie

6)       Diverse aanbestedingen gerelateerd aan het beleidsterrein Milieu

a.       Interim milieu en handhaving externe veiligheid

b.       Interim milieu en handhaving externe veiligheid detachering

c.       Interim milieu en handhaving advies Geluid

d.       Interim milieu en handhaving Saneringsprojecten

e.       Interim milieu en handhaving inhuur Akoestici

f.        Interim milieu en handhaving Zonebeheer geluid

g.       Interim milieu en handhaving Beleidsadvies geluid

h.       Interim milieu en handhaving monitoring Geluid

i.        Interim milieu en handhaving klimaat advies

j.        Interim milieu en handhaving klimaat communicatie

k.       Interim milieu en handhaving klimaat productontwikkeling

l.        Interim milieu en handhaving rekenen lucht

m.      Interim milieu en handhaving meten lucht

n.       Interim milieu en handhaving beleidsadvies lucht

o.       Interim milieu en handhaving RO advies lucht

7)       Car en WA verzekeringen

8)       Driehoeksreclame

9)       Sociaal Medische Advisering

10)     Inburgeringstrajecten

11)     Hulp Bij Huishouden

12)     Ingenieursdiensten

13)     Dynamisch Verkeersmanagement

14)     Elektriciteit en gas

15)     Efro Subsidies (adviesdienst microfinanciering)

16)     Beveiligingsdiensten

17)     Advies en ontwerp Stedelijk Water

18)     Hulp bij Huishouden

19)     Hulpmiddelen WMO

20)     Handboeken groen

21)     Diverse Dienstenconcessies

22)     Verbreding Bredase Weg

23)     Migratie CCTV

24)     Juridische dienstverlening

25)     Verzekering gemeentelijke eigendommen

26)     Verzekeringsmakelaar

27)     WA Verzekeringen

28)     Gegevensdistributiesysteem

29)     Ingenieursdiensten Blauwe Ader

30)     Noma, pijler poort en pijler begeleiding

31)     Inkoop laag specialistische jeugdzorg

32)     Inkoop hoog specialistische jeugdzorg

33)     WMO Begeleiding

34)     Catering

35)     Uitzendkrachten

36)     Prijsvraag burg over het Wilhelminakanaal

37)     Accountantscontrole

38)     Drukwerk

39)     Verhuizingen

40)     Architecten Bibliotheek Spoorzone

41)     Gebouw 88 Spoorzone

42)     Lochal Bibliotheek Spoorzone

43)     Advies- en ingenieursdiensten voor de LocHal

44)     Kopieerpapier

45)     Landmeetkundige diensten

46)     Doelgroepenvervoer

a.       Transport

b.       Regiecentrale

47)     Persoonlijke Dienstverlening aan Huis

48)     Handboeken Functioneel Groen

49)     Stimuleren Financiële Zelfredzaamheid MKB Bedrijven

50)     Bodemonderzoek 2012

51)     Juridische dienstverlening 2012

52)     WMO Hulpmiddelen 2012

53)     Concessie voor een Werk “Herbouw Tilburion”

54)     100 mensen uit de bijstand

55)     Sloop VGL Gebouw

56)     Screening 900 bijstandsgerechtigden

57)     Vervanging Stoelen Concertzaal Theaters Tilburg

58)     Inhuur Directeur Stichting MOED

59)     Bouwkundige Brandveiligheid

60)     Bodemkundige Onderzoeken

61)     Advies- en ingenieursdiensten voor de LocHal Spoorzone Tilburg

62)     Jeugdhulpverlening dyslexie

63)     Jeugdhulpverlening Basis GGz

64)     Jeugdhulpverlening Specialistische GGz

65)     Jeugdhulpverlening JOH

66)     Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte

67)     Beheer, onderhoud en reiniging Abri’s

68)     Levering en plaatsing Abri’s

69)     Hulpaanhuisplus

70)     Beschermd Wonen LVB PSY

71)     Taalontwikkelingsprogramma

72)     Team Complexe Casuïstiek

73)     Jeugdhulp2018

74)     Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie Jeugd segment 3

75)     Accountantscontrole

76)     Diverse diensten en werkenconcessies

77)     Jeugdhulp 2019

78)     Grondexploitatiesysteem

79)     WMO begeleiding2018

80)     Diverse marktconsultaties

81)     Hulpmiddelen WMO

82)     Compass4D

83)     Bedrijfskleding

84)     Multifunctionele producten (kopieermachines)

85)     Bedrijfsfitness

86)     Carrier preselect

87)     Warmte Koude opslag (T58 noord)

88)     Postverzending

89)     Rhedcoop ( Europees subsidietraject energiecoöperatie)

90)     Wagenparkverzekering BAT

Referenties op verzoek